Ortak bütçeli gayrimenkul projelerini optimum maliyetle yönetilmesi için uzman personelleri ile en uygun mali ve idari çözümler sunuyoruz

 • İdari işler yönetimi,

Kat maliklerinin iş yoğunluğunun artması, yönetim hizmeti için zaman ayrılamaması, karşılaşılan sorunların malikler arasında huzursuzluk yaratması insanlarımızı arayışlara itmiştir. İşte sorununuzun çözüm ortağı olarak biz buradayız.

  • Yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması
  • Ortak kullanım alanlarında bulunan yaşam alanlarında İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınarak oluşabilecek bir sorunun önlenmesi, risklerin kaldırılması,
  • Tadilat yapılacak ve düzenleme yapılacak alanlar için gerekli satın alma faaliyetlerin yürütülmesi, yönetim kurulu onayına sunulması,
  • Site/Binanın dışarıdan bakıldığında elit ve tek tip görünmesi için farkındalık yaratılması adına bina sakinlerine gerekli bilgilendirmelerin ilan panosu ve e-mail yolu ile yapılması,
  • Tüm bildirim ve ilanların yönetim kurulu onayı ile kat maliklerine bildirilmesi,
  • Yönetim planı doğrultusunda olağan ve olağanüstü genel kurullar ile diğer organizasyonların düzenlenmesi,
  • Tüm hizmet personellerinin yasa ve kanunlar çerçevesinde sevk ve idaresinin yapılması,
  • Yönetim planına uygun işletme bütçesi hazırlanması, aidatların belirlenmesi,
  • İşletme projesinin icra edilmesi belirlenen avans ve aidatların tahsili  ve takibi,
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
  • Ödeme-Tahsilat ve gelir-gider tablolarının ve blançolarının yönetim kurulu üyelerine sunulması,
  • Gelir gider defterlerinin tutulması,
  • Huzur ve güven ortamının sağlanması
  • Çalışan personellerin SGK işlemleri, bordroların hazırlanması ya da kontrol edilmesi  ve özlük haklarının takibi
  • Temizlik hizmetlerinin verilme
  • İş Sağlığı ve Yasalarına Uygun Planlama yapılması,
  • Hukuki Sorunların çözülmesi,
  • Teknik arızaların giderilmesi
  • İdari hizmetler ve resmi kurumlarla koordinasyon,
  • Yapının gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
  • Dışarıdan temin edilen tüm hizmetlerin koordinasyonu, sözleşmelerin yapılması ve takibi,
  • Karar defterinin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması,
  • Genel kurul toplantılarının duyurulması, hazırlık ve organizasyonun gerçekleştirilmesi,
  • Acil durumlarda (yangın, deprem, vb) yapılacak çalışmaları içeren Acil Durum senaryolarının oluşturulması, gerekli önlemlerin alınması, personelin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, Acil durum planının hazırlanması.

 

 • Bütçe ve Muhasebe Yönetimi,
  • Aidatlarını ve avanslarını zamanında ödemeyen kat malikleri hakkında yasal işlemlerin yürütülmesi,
  • Gelir-gider tablolarının hazırlanarak her ay yönetime sunulması,
  • Aylık ve yıllık gelir-gider tablosu ve blançolarının yönetim kuruluna sunulması,
  • Tedarikçi faturalarının düzenli olarak ödenmesi,
  • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Hukuksal yönetim,
  • Bina ve tesisler ile ilgili karşılaşılan her türlü hukuksal çözümlerin yönetim kurulu onayı doğrultusunda sunulması,
 • Sözleşme yönetimi,
  • Bina ve tesis yönetimi ile ilgili tüm ortak alanları ilgilendiren konularda gerektiğinde her türlü sözleşmelerin yürütülmesi,
 • Satın alma yönetimi,
  • Bina ve tesislerde karşılaşılan teknik idari ve yönetim ile ilgili her türlü satın alma yönetiminin yapılması,
 • Teknik bakım ve onarım hizmetleri yönetimi,
  • Tüm bina ve tesislerin teknik bakım ve onarımlarının hazırlanan çeklistler doğrultusunda günlük olarak faaliyetlerinin sağlanması, karşılaşabilinecek sorunların ivedilikle çözülmesi,
  • Tüm elektirik sistemlerinin günlük kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Her yıl baca temizliğinin yetkili kurumlara yaptırılması,
  • Tüm ısıtma sistemlerinin kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Tüm tesisat sistemlerinin (Asansörler, Jeneratör ve Elektrik Tesisatları,
  • Hidrofor ve Su tesisatları ile Su depoları, Isıtma ve Kazan dairesi, Yangın sensörleri, Videofon, Uydu tv, Kontrol kamerları, Alarm, vb) günlük kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Oluşabilecek ani ve acil arızalara karşı hızlı reaksiyon gösterilmesi,
 • Temizlik hizmetleri yönetimi,
  • Her türlü ofis ve büro, inşaat ve tadilat sonrası, yüzme havuzları, fabrikalar ve dış cephe temizliklerinin uluslar arası renk kodları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uzman personellerimiz tarafından son sistem makine ve cihazlarla organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi,
  • Bina, ofis ve büro temizlikleri
  • Ofis ve büroların temizliği,
  • Merdiven korkuluklarının temizliği,
  • Yangın merdivenlerinin temizliği,
  • Teknik hacimlerin temizliği,
  • Mıntıka temizliği,
  • Çöplerin toplanması, atılması ve çöp alanının temizliği,
  • Bina ortak alan camlarının temizliği,
  • Tüm açık ve kapalı otoparkların temizliği,
  • Çocuk oyun alanlarının temizliği,
  • Sosyal tesis alanların temizliği,
  • Tüm yürüyüş yollarının temizliği,
  •  Depo ve sığınakların temizliği,
  • İnşaat ve tadilat sonrası temizlikleri
  • Tüm molozların toplanması ve atılması,
  • Zemin, ahşap, boya ve duvarların özelliğine uygun temizliğin yapılması,
  • Dış ve iç camların temizliği,
  • Dış cephelerin binalarda bulunan sabit vinç veya dışarıdan temin edilen özel binçler kullanılarak temizliklerinin yapılması,
 • Bahçe ve peyzaj hizmetleri yönetimi,
  • Her türlü yeşil alan bahçe ve peyzaj bakım onarımlarının mevsim şartlarına göre yapılması, takip edilmesi ve her türlü ilaçlama faaliyetlerinin sağlanması,
  • Tüm çim alanların bakımı, onarımı ve çimlerin biçilmesi,
  • Mevsimlik çiçeklerin ekilmesi,
  • Bitkilerin budanması ve gübrelenmesi,
  • Ağaç dip çanaklarının açılması,
  • Zararlı haşerelere karşı tüm bitkilerin ilaçlanması,
  • Gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması
  • İşçilerin takip ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Organizasyon yönetimi,
  • Bina ve tesislerde olağan ve olağan üstü genel kurulların yönetim planlarında belirtilen zaman içerisinde gerçekleştirilmesi, Bahar ve kış şenliği, yaza merhaba vb gibi sosyal organizasyonların düzenlenmesi.

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Profesyonel Temizlik Hizmetleri

Her türlü iç mekan, dış mekan ve dış cephe temizliklerinin uzman ekibimiz tarafından son sistem makine ve cihazlarla temizlenmesi hizmetlerini veriyoruz.

İNCELE
Teknik servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Teknik servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri

o Tüm bina ve tesislerin teknik bakım ve onarımlarının hazırlanan çeklistler doğrultusunda günlük olarak faaliyetlerinin sağlanması, karşılaşa bilinecek sorunların ivedilikle çözülmesi,

İNCELE
Apartman temizlik hizmetleri

Apartman temizlik hizmetleri

Profesyonel olarak apartman temizlik hizmetlerini veriyoruz. Etik değerleri sahip, eğitimli, uzman ve tecrübeli personellerimiz ile hizmet sunuyoruz.

İNCELE