Koordinatör Uğur BIYIK / 2019-03-07

VİZYONUMUZ

Dünya gelişirken, buna dayalı olarak gelişen ve değişen hayat standartları, ekonomik koşullar ve yüksek yaşam standartları şartları da değişmektedir. Çağa ve gelişen dünyaya ayak uydurmak, buna göre yeni hizmetler üretmek ve  sunmak,  bu hizmetleri üretirken ve sunarken müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak.

MİSYONUMUZ

Yenilikçi, çağa ayak uyduran, çok çalışan, üreten, çağımızın araç, gereç ve teknolojisini kullanabilen, tecrübeli, eğitimli personellerimiz ile hizmet verdiğimiz tüm projelerde yaşam standardını yükselterek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

Doğru, dürüst ve güzel ahlaklı olmak,

Fedakar olmak,

Saygılı olmak,

Sabırlı olmak,

Çalışkan olmak,

Hızlı hareket etmek,

Çabuk çözümler üretmek,

Güleryüzlü olmak,

Yardımsever olmak,

Şeffaf olmak,

Takım insanı olmak,

Empati yapmak,

Projelere değer katmak,

Personel eğitimlerini önemsemek,

Eğitimli personeller ihdas etmek

Çağımızın her türlü araç, gereç ve teknolojisini kullana bilmek,

Kanun, yasa ve yönetmelikleri esas alarak çalışmak , uygulamak ve uygulatmak,


 

NİÇİN CİTYSİTE ?

Tüm Hizmetlerimizi, profesyonel bir anlayış, kanuni ve hukuki zemin üzerinde yürüttüğümüz, her türlü projelerin durumuna göre yönetim sistemi üretebildiğimiz için,

Profesyonel ve özverili çalışmalarımızla  kat malikleri ve site sakinleri arasındaki komşuluk ilişkileri zarar görmediği için,

Projede bulunan her türlü teknik alan ve teknolojik sistemlerinin faaliyetlerini sağlayarak kat malikleri ve site sakinlerinin mutlu olmalarını sağladığımız için,

Hizmet verdiğimiz yönetim hizmetlerinin yanında tesislerde her türlü temizlik, teknik, güvenlik ve diğer hususlar kalıcı çözümler ürettiğimiz için.

Yapacağımız planlamalar ve çalışmalar gider harcamalarınızda tasarruf sağladığımız için,

Kat malikleri ve kiracılara karşı eşit ve tarafsız yaklaşarak kanunlar çerçevesinde çözümler ürettiğimiz için.

Projelerde hizmet verdiğimiz, idari, teknik, yönetimsel konularda kat maliklerine ve sakinlerine her zaman diliminde yakın olduğumuz için,

Hizmet verdiğimiz projelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi için çeşitli projeler hazırlamakta, uygulamakta ve her türlü desteği sağladığımız için,

Yönetim hizmeti verdiği her türlü projelerde yönetim, bütçe hazırlama, teknik bakım, işletme hizmetleri konularında bilgisayar destekli veritabanı üzerinden çalıştığımız için,

 Müşteri taleplerine ve/veya sorunlarına en kısa sürede çözüm üretip sonuçlandırdığımız için,

Tüm personelimize bizimle çalışmaya başlarken görev öncesi intibak eğitimi, göreve başladığı andan itibaren görev başı eğitimi verdiğimiz ve verdiğimiz tüm hizmetleri denetlediğimiz için,

Tüm hizmet alanlarımızda kalite standardı olarak en yüksek seviyeyi sağlamayı taahhüt ettiğimiz için,

 Ankara Ofis

Adres:

Telefon:

Faks:

Email:

Adınız

Mail Adresiniz
 

Telefon Numaranız

Mesajınız

 

CİTYCİTE

CitySite, bilgilerini, tecrübelereini ve deneyimlerini, İdari İşler Yönetim hizmetleri, bütçe ve muhase yönetimi, hukuksal yönetim, Sözleşme yönetimi, Satın alma yönetimi, Teknik bakım ve onarım hizmetleri yönetimi, Temizlik hizmetleri yönetimi, Bahçe bakım ve peyzaj hizmetleri yönetimi, Organizasyon yönetimi ve diğer hizmet sınıflarını ile entegre ederek kat malikleri ve sakinlerinin huzur ve rahatı 7/24 büyük bir özveri ile çalışır. Hizmetlerimizi sunmadan önce hazırlık safhasında gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak her projenin özelliğine ve yapısına uygun olacak yönetim sistemi seçilir ve uygulamaya geçilir.

Uygulamaya geçildikten sonra karşılaşabilinecek her türlü aksaklık en kısa süre içerisinde giderilerek uygun olan en iyi sistem bulunarak hizmet kalitesi arttırılır.

 Proje, inşaat aşamasında ise projenin yapısına ve özelliklerine göre en ince ayrıntıları da düşünülerek kat mülkiyeti kanununa uygun olarak yönetim planı hazırlanır.

Kat maliklerinin kaynaşma ve tanışmaları için çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenir

 

HİZMETLERİMİZ

Profesyonel site yönetim hizmetleri

Profesyonel iş merkezi yönetim hizmetleri

Profesyonel kamp alanı yönetim hizmetleri

Profesyonel sosyal tesis yönetim hizmetleri,

Profesyonel temizlik hizmetleri,

Resepsiyon ve Belboy hizmetleri,

Teknik servis hizmetleri,

Bahçe bakım ve Peyzaj hizmetleri

İlaçlama ve haşere ile mucadele hizmetleri,

 

 

 

 

FROFESYONEL SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ

Ortak bütçeli gayrimenkul projelerini optimum maliyetle yönetilmesi için uzman personelleri ile en uygun mali ve idari çözümler sunuyoruz

 • İdari işler yönetimi,

Kat maliklerinin iş yoğunluğunun artması, yönetim hizmeti için zaman ayrılamaması, karşılaşılan sorunların malikler arasında huzursuzluk yaratması insanlarımızı arayışlara itmiştir. İşte sorununuzun çözüm ortağı olarak biz buradayız.

  • Yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması
  • Ortak kullanım alanlarında bulunan yaşam alanlarında İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınarak oluşabilecek bir sorunun önlenmesi, risklerin kaldırılması,
  • Tadilat yapılacak ve düzenleme yapılacak alanlar için gerekli satın alma faaliyetlerin yürütülmesi, yönetim kurulu onayına sunulması,
  • Site/Binanın dışarıdan bakıldığında elit ve tek tip görünmesi için farkındalık yaratılması adına bina sakinlerine gerekli bilgilendirmelerin ilan panosu ve e-mail yolu ile yapılması,
  • Tüm bildirim ve ilanların yönetim kurulu onayı ile kat maliklerine bildirilmesi,
  • Yönetim planı doğrultusunda olağan ve olağanüstü genel kurullar ile diğer organizasyonların düzenlenmesi,
  • Tüm hizmet personellerinin yasa ve kanunlar çerçevesinde sevk ve idaresinin yapılması,
  • Yönetim planına uygun işletme bütçesi hazırlanması, aidatların belirlenmesi,
  • İşletme projesinin icra edilmesi belirlenen avans ve aidatların tahsili  ve takibi,
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
  • Ödeme-Tahsilat ve gelir-gider tablolarının ve blançolarının yönetim kurulu üyelerine sunulması,
  • Gelir gider defterlerinin tutulması,
  • Huzur ve güven ortamının sağlanması
  • Çalışan personellerin SGK işlemleri, bordroların hazırlanması ya da kontrol edilmesi  ve özlük haklarının takibi
  • Temizlik hizmetlerinin verilme
  • İş Sağlığı ve Yasalarına Uygun Planlama yapılması,
  • Hukuki Sorunların çözülmesi,
  • Teknik arızaların giderilmesi
  • İdari hizmetler ve resmi kurumlarla koordinasyon,
  • Yapının gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
  • Dışarıdan temin edilen tüm hizmetlerin koordinasyonu, sözleşmelerin yapılması ve takibi,
  • Karar defterinin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması,
  • Genel kurul toplantılarının duyurulması, hazırlık ve organizasyonun gerçekleştirilmesi,
  • Acil durumlarda (yangın, deprem, vb) yapılacak çalışmaları içeren Acil Durum senaryolarının oluşturulması, gerekli önlemlerin alınması, personelin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, Acil durum planının hazırlanması.

 

 • Bütçe ve Muhasebe Yönetimi,
  • Aidatlarını ve avanslarını zamanında ödemeyen kat malikleri hakkında yasal işlemlerin yürütülmesi,
  • Gelir-gider tablolarının hazırlanarak her ay yönetime sunulması,
  • Aylık ve yıllık gelir-gider tablosu ve blançolarının yönetim kuruluna sunulması,
  • Tedarikçi faturalarının düzenli olarak ödenmesi,
  • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Hukuksal yönetim,
  • Bina ve tesisler ile ilgili karşılaşılan her türlü hukuksal çözümlerin yönetim kurulu onayı doğrultusunda sunulması,
 • Sözleşme yönetimi,
  • Bina ve tesis yönetimi ile ilgili tüm ortak alanları ilgilendiren konularda gerektiğinde her türlü sözleşmelerin yürütülmesi,
 • Satın alma yönetimi,
  • Bina ve tesislerde karşılaşılan teknik idari ve yönetim ile ilgili her türlü satın alma yönetiminin yapılması,
 • Teknik bakım ve onarım hizmetleri yönetimi,
  • Tüm bina ve tesislerin teknik bakım ve onarımlarının hazırlanan çeklistler doğrultusunda günlük olarak faaliyetlerinin sağlanması, karşılaşabilinecek sorunların ivedilikle çözülmesi,
  • Tüm elektirik sistemlerinin günlük kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Her yıl baca temizliğinin yetkili kurumlara yaptırılması,
  • Tüm ısıtma sistemlerinin kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Tüm tesisat sistemlerinin (Asansörler, Jeneratör ve Elektrik Tesisatları,
  • Hidrofor ve Su tesisatları ile Su depoları, Isıtma ve Kazan dairesi, Yangın sensörleri, Videofon, Uydu tv, Kontrol kamerları, Alarm, vb) günlük kontrolü ve arızalarının yaptırılması,
  • Oluşabilecek ani ve acil arızalara karşı hızlı reaksiyon gösterilmesi,
 • Temizlik hizmetleri yönetimi,
  • Her türlü ofis ve büro, inşaat ve tadilat sonrası, yüzme havuzları, fabrikalar ve dış cephe temizliklerinin uluslar arası renk kodları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uzman personellerimiz tarafından son sistem makine ve cihazlarla organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi,
  • Bina, ofis ve büro temizlikleri
  • Ofis ve büroların temizliği,
  • Merdiven korkuluklarının temizliği,
  • Yangın merdivenlerinin temizliği,
  • Teknik hacimlerin temizliği,
  • Mıntıka temizliği,
  • Çöplerin toplanması, atılması ve çöp alanının temizliği,
  • Bina ortak alan camlarının temizliği,
  • Tüm açık ve kapalı otoparkların temizliği,
  • Çocuk oyun alanlarının temizliği,
  • Sosyal tesis alanların temizliği,
  • Tüm yürüyüş yollarının temizliği,
  •  Depo ve sığınakların temizliği,
  • İnşaat ve tadilat sonrası temizlikleri
  • Tüm molozların toplanması ve atılması,
  • Zemin, ahşap, boya ve duvarların özelliğine uygun temizliğin yapılması,
  • Dış ve iç camların temizliği,
  • Dış cephelerin binalarda bulunan sabit vinç veya dışarıdan temin edilen özel binçler kullanılarak temizliklerinin yapılması,
 • Bahçe ve peyzaj hizmetleri yönetimi,
  • Her türlü yeşil alan bahçe ve peyzaj bakım onarımlarının mevsim şartlarına göre yapılması, takip edilmesi ve her türlü ilaçlama faaliyetlerinin sağlanması,
  • Tüm çim alanların bakımı, onarımı ve çimlerin biçilmesi,
  • Mevsimlik çiçeklerin ekilmesi,
  • Bitkilerin budanması ve gübrelenmesi,
  • Ağaç dip çanaklarının açılması,
  • Zararlı haşerelere karşı tüm bitkilerin ilaçlanması,
  • Gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması
  • İşçilerin takip ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Organizasyon yönetimi,
  • Bina ve tesislerde olağan ve olağan üstü genel kurulların yönetim planlarında belirtilen zaman içerisinde gerçekleştirilmesi, Bahar ve kış şenliği, yaza merhaba vb gibi sosyal organizasyonların düzenlenmesi,